Uslovi korišćenja

Princip 1

Sve fotografije na sajtu numizmaticar.com su autentične i predstavljaju predmete koji su u ponudi. Sva prava u pogledu korišćenja, reprodukovanja i kopiranja istih su zadržana. Nuzmaticar.com se trudi da verodostojno predstavi proizvode u pogledu izgleda, kolorita i stanja, ali postoji mogućnost odredjenog odstupanja, kao i odudaranja od procenjenog stanja, jer je u pitanju subjektivni doživljaj. U tom smislu numizmaticar.com se opredelio da ne postavlja ocenu stanja, karakterističnog za kovani novac.

Princip 2

Cene na sajtu numizmaticar.com su informativnog karaktera i nisu obavezujuće, a zbog specifičnosti odredjenih artikala i velikog broja faktora koji utiču na njhovu cenu, predlažemo da se pozivom informišete o trenutnoj ceni. Mi ćemo se potruditi da cene budu aktuelne i da u većini slučajeva informativna cena bude i trenutna važeća.

Princip 3

Proizvode je isključivo moguće preuzeti lično i platiti prilikom preuzimanja.